Loading

×

周育正

聯展 - [15.09.16 - 08.10.16]
毋須恐慌

周育正獲選參與紐約La MaMa Galleria聯展《毋須恐慌》。由陳韋晴與郭瑛策展,本次展覽滙集中港台三地的藝術家以幽默探討都市焦慮和體制的目光,體現藝術洗滌心靈、引導思考的功能。展覽將於9月17日4時正舉行策展人與藝術家導賞團。

毋須恐慌

Venue: 紐約La MaMa Galleria

Further reading

La MaMa Galleria 網頁

Loading
(Related Artist News)